kopek yarisi nereden oynanir Temel Açıklaması

ilhan’in kolu cümle kolumda. Siki sikiya tutuyor beni. Ayrıca zor albayi usulca yana itmekte üstelik bir sakinca gormeyerek topluluga son gorkemli tablosunu sunuyor. §arkici kadinin, §arkinin adini soyleyip de en gilgin alki§larin patlak verdigi an’di. Artik §arki mi alki§laniyor, bizim kolkola igeri giri§imiz mi, bilmiyorum.

Da de Fitnat hanimi yalnizligina birakiyorum. Yuruyorum. i§te. Ben elan Tezel’in yanma ula§amadan tekrar emekli albay ula§iyor onun yanma. Tombul, kisa parmaklariyla bu su de bir kurdanin ucundaki sicak kofteyi Tezel’in agzina soku§turuyor.

Gul’un babasinin yaninda uzun sure kalamadim. Onu, hepsi ormanlar ustune bana olgun vermeye zorluyormu§um duygusuna kapildim.

O eli tuttum. Caddeler, sokaklar boyunca yuruduk. nezaketli bir kar altinda saatlerce yuruduk. Mektuptan hig soz etmedim. O da soz etmedi. Hig sevda sozu etmedik. Bir yasagi ustumden kaldirip atmam zorlamasız bir §ey degildi ki. Eli elimde, lakin ben daima “Bak kizim”la ba§layan sozler soyluyorum ona. Babasinin adini hig anmiyorum, lakin babasi gibilere kar§i du§uncelerimi her zamankinden de buyuk bir ofkeyle siraliyorum.

Butun mitinglerimizde, boykotlarimizda Ahmet’i omuzba§imda gorurum. Elimi sikmak istemi§ti bir el, geçmiş gekmi§tim. Bana elini uzattigini ya arkada§larim gordulerse, diyerek de gok korkmu§tum. Elimi sikacak denli yakinim oldugunu bilmelerini istemezdim. Ali Cambaz’nin en derin yarasina, o aciya kayıtsız tutmak ise hig elimde degildi.

Ay§en koyu bir soluk kabız firsati bulmu§ken, Ercan da budala mutlulugu iginde siritip dururken sen, kendi olgunlugunu, unlu serinkanliligini bir sefer henüz gosterebilirsin Omer. Babacan bir tavir dahi takinabilirsin. Diyebilirsin ki...

“Birini ba§ki§i yapsak, Ay§en’i yapardik degil mi? Ne olsa onun dugunu ya da onun cenaze toreni bu. Aslinda bu romanin hig ba§ki§isi namevcut.”

Firlatilan kadehin ardindan elan kotu bir hadise gikmasini bekliyorum yalnız, bo§una beklemi§ oluyorum. Mütekait albayimiz bu buyruktan son kerte ho§nut:

ailesiyle sizin ve Aysel halasmm arasmda da kalmi§ti yavrucak. §imdi bile §u, yanmi§ pervane haline bakin. O i§iktan bu golgeye, bu golgeden o i§iga garpa garpa kendini.

Kantindeyim. O an, bir ge§it istek mektubu okudugum kimsenin aklindan gegemezdi. Kantinde bir gay igebilmek, bir sandvig yiyebilmek igin ben gunun belli saatlerinde ocakgiya da yardim ederdim, biliyor musunuz? Ote click adress taraftan gocuklarla sik sik ibret di§i biraraya gelebilmek igin bile elleme bir olanakti bu.

Tezel hakli. §imdi yeniden ta igindeyim bu dugunun. Ayrıca imparator’in ta igindeyim. Bizlere kar§i duydugu ofkeyi zahmetli albaya bo§altan imparator’in.

Niye ellerini ugu§turuyor güya? ingiltere, Fransa ya da isvigre’lerde okuma kapilari Sitelerdeki marangoz gocuklarina mecmu kapali mi duracak?

Ben bir general vurabilirdim vurmasina da, bunlarin alp kesilmesinden daha er oluveririm diyerek korktum. Ustelik, bir generali vuracaktiysam da; onlar istedi diyerek vurmazdim.

Cigerparem Sumida, eren sevgilim. Mektubun beni nasil bahtiyar etti bilemezsin. Gegen hafta tığ yeni bir hucum igin Pi-yong-Yang’da bulunmakta idik. Bu sebeple beni linke tıkla saadetlere garkeden o betik elime az buçuk tehirli gegti. Meger a§k insana henüz buyuk bir mucadele gucu, henüz buyuk bir ker veriyormu§. Ve ne kaşkariko soylemeli Sumidam, beniâdem kendini azıcık da okkalı begenmeye ba§liyormu§.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *